Det är dags att nyttiggöra skolans IT investeringar!

Enligt en rapport från Digitaliseringskommissionen så riktas hård och rättvis kritik mot den svenska satsningen på IT i skolan.

Skolan har egentligen bara delat ut datorer till eleverna, utan att ge lärarna information om hur vi ska använda dem.

Utdraget är hämtat från Svenska Dagbladets artikel Världsbäst på att dela ut datorer – sämst på att använda dem.

Det är precis här som Patwic kommer in i bilden. Vi uttnyttjar den infrastruktur som redan finns på plats och fyller upp luckan genom att lära eleverna att programmera och bygga molntjänster. Eller som någon uttryckte saken häromdagen: “Patwic stoppar en hjärna i kraniet på samhällets IT-investeringar i skolan”.

“Patwic stoppar en hjärna i kraniet på samhällets IT-investeringar i skolan”.

Just nu verkar Sverige ha “myror i brallan” som Johan Norberg skrev i en utmärktkrönika där han konstaterar att PISA rapporten faktiskt trycker på att “länder med bäst resultat har prioriterat lärarnas kvalitet över klassrumsstorlek”. Frågan är om våra makthavare har läst och lyssnat?

Att kunskap och innehåll spelar en avgörande roll är självklart för oss på Patwic.

Vi återkommer i ämnet med ett utförligare inlägg men nu ska vi faktiskt träffa högstadieungdomar som programmerar.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.