Entries by Fredrick Rybarczyk

Vi vill ha dig!

Patwic förbereder sig för en ny säsong och vi gör oss redo att släppa nya kurser, finna flera samarbetspartners och öppna nya akademier i flera städer. Framför allt så ser vi fram emot att möta alla nya elever. Ändå är det något som saknas i Patwic teamet. Vi behöver helt enkelt fler skarpa kvinnor som […]

Det är dags att nyttiggöra skolans IT investeringar!

Enligt en rapport från Digitaliseringskommissionen så riktas hård och rättvis kritik mot den svenska satsningen på IT i skolan. Skolan har egentligen bara delat ut datorer till eleverna, utan att ge lärarna information om hur vi ska använda dem. Utdraget är hämtat från Svenska Dagbladets artikel Världsbäst på att dela ut datorer – sämst på […]

En bild av Patwic

Vi blev ombedda att sammanfatta allt vi gör i Patwic i tvåhundra tecken. Vi använde 186 av dem och skickade med en bild. “Patwic is a programming school for adolescents. We bring mentors from universities and professional life. It is free for it’s students. We depend on sponsors to finance free education.”  

Språket Python

Enligt lingvisten Professor Steven Pinker lär ett barn ett nytt ord varje 90:e minut under sina första levnadsår. Försök lära dig tio nya telefonnummer varje dag utan att glömma ett enda. Barnet kommer inte bara ihåg ordet och vad det betyder utan förstår också hur det kan användas. De flesta 16 åringar har ett ordförråd […]

Hacka på Patwic

I mellandagarna slängde vi ut en blänkare på Facebook med en länk till en övning i vår Coding Bat. Sidan ligger här om du vill testa. Sedan dess har vi fått en hel del trafik och några svarat på Facebook. En del har till och med stolt lagt upp sina lösningar med fullständig kod i […]

Patwic på Värner Rydénskolan

Snart ska vi få träffa våra nya elever för första gången. De som vill hjälpa oss med sponsring kan kontakta Paul Noble som driver detta! Har skrivit under ett avtal med @patwicorg som ska erbjuda eleverna i åk7-9 på Värner Rydénskolan en programmeringsakademi. Sponsorer sökes! — Paul Noble (@noblemalmo) November 11, 2013