Läs böcker och läs ofta!

Hej alla Sveriges lärare,

Varje år får ni lärare möta nya elever, följa framstegen hos de ni redan arbetar med och en del av er utmaning består i att konfrontera era elever med nya tankar och kunskaper. Eleverna introduceras till nya ämnen som i händerna på en bra lärare öppnar nya världar i unga människors sinnen. Världar att utforska under många år framåt och som i sin tur öppnar reella möjligheter i livet. Varje år får ni lärare också se hur era elever utvecklar sina intressen och går vidare. Mot nästa årskurs, kanske till en ny skola eller till universitet och yrkesliv.

I någon punkt hoppas vi att era elever ska upptäcka programmering och gärna i form av Patwic. Den stora poängen med Patwic är att vi slår en brygga mellan de första 20 inspirerande timmarna på exempelvis Code.org och att ta stegen till självständig mjukvaruutveckling under realistiska former.

Det här är drömbilden.

Den verklighet vi möter innehåller förvisso alla element från drömbilden men också ett uppvaknande till en obehaglig insikt. Den att tolvåriga elevers läsförståelse är mycket, mycket ojämn och att även duktiga elever helt enkelt är rätt kassa på att skriva.

Så till alla er lärare som tvivelsutan har stenkoll på läget men också som jobb att göra något åt saken så vill vi på Patwic vädja, be och tigga på våra bara knän. Se till att era elever läser böcker och skriver regelbundet. Att de får feedback på sitt skrivande och redan från låga årskurser lär sig att rätta stavfel och besynnerliga grammatiska konstruktioner.

Till alla föräldrar vill vi hälsa att vi här på Patwic ser vilken talang och förmåga era ungdomar sitter inne med. Vi ser också att de som lyckas bäst i slutändan visar sig läsa en hel del. Så ta er tid tillsammans med era unga. Stäng av datorn och TV:n och läs tillsammans.

Det är dags att nyttiggöra skolans IT investeringar!

Enligt en rapport från Digitaliseringskommissionen så riktas hård och rättvis kritik mot den svenska satsningen på IT i skolan.

Skolan har egentligen bara delat ut datorer till eleverna, utan att ge lärarna information om hur vi ska använda dem.

Utdraget är hämtat från Svenska Dagbladets artikel Världsbäst på att dela ut datorer – sämst på att använda dem.

Det är precis här som Patwic kommer in i bilden. Vi uttnyttjar den infrastruktur som redan finns på plats och fyller upp luckan genom att lära eleverna att programmera och bygga molntjänster. Eller som någon uttryckte saken häromdagen: “Patwic stoppar en hjärna i kraniet på samhällets IT-investeringar i skolan”.

“Patwic stoppar en hjärna i kraniet på samhällets IT-investeringar i skolan”.

Just nu verkar Sverige ha “myror i brallan” som Johan Norberg skrev i en utmärktkrönika där han konstaterar att PISA rapporten faktiskt trycker på att “länder med bäst resultat har prioriterat lärarnas kvalitet över klassrumsstorlek”. Frågan är om våra makthavare har läst och lyssnat?

Att kunskap och innehåll spelar en avgörande roll är självklart för oss på Patwic.

Vi återkommer i ämnet med ett utförligare inlägg men nu ska vi faktiskt träffa högstadieungdomar som programmerar.