• Information om våra kurser

  Patwic är högre utbildning för lägre åldrar. Vi utbildar deltagarna i programmering och datalogiskt tänkande.

  Vi ger för närvarande fyra kurser som vardera tar cirka en termin att genomföra. Kurserna drivs av programmering och laborationer med inbäddade teoretiska moment. Patwic akademier skapas med fördel i samarbete med  skolor och organisationer men det viktigaste är att det finns en trygg och inspirerande plats dit ungdomar är välkomna.

 • Programmering A

  ”Från Hello World till Turingkomplett kodare.”

  Under denna kurs tacklar vi alla de grundläggande koncepten för att lösa logiska problem med kod. Målet är att kunna skriva program på egen hand. Kursen fokuserar, i teori och praktik på hur kopplingarna mellan algoritmens byggstenar, den booleska logiken och programmeringsspråkens design alla hänger ihop. Vi arbetar enligt SARA modellen.

  S. Sekvens.

  A. Alternativ.

  R. Repetition.

  A. Abstraktion

  Vi programmerar i Python3 på en Linuxplatform, Vi arbetar med shell, git och IRC. Vi skriver script, gör övningar i Patwic Coding Bat och genomför kunskapsprov. Kursen innehåller en skriftlig inlämningsuppgift. Materialet är på svenska, kod, dokumentation och kodkommentarer är mestadels på engelska.

  När kursen är klar så kommer du att ha skrivit minst 400 rader fungerande programkod och du är en diplomerad Patwic Coder.

 • Programmering B

  ”Programmodellering, eventloopar, datastrukturer och algoritmer.”

  Nu är det dags att bredda kunskaperna genom att använda flera olika typer av komponenter i vår programmering. I denna kurs vänder vi därför uppmärksamheten mot konsten att bryta isär logik, hur man representerar data på olika sätt, vad menas med rendering och kan vi bryta ut konfiguration och regler i separata delar? Vi går in djupare på hur man skapar objekt för att delegera ansvar till egendefinerade datatyper. Ett funktionsdrivet programmerarperspektiv genomsyrar vårt arbete och vi strävar efter att skriva generisk kod.

  Vi arbetar med teknologierna Python3, Linux, shell, git, Bitbucket och PyGame. Vi gör övningar i Patwic Coding Bat, Patwic Grader och genomför kunskapsprov. Materialet är på svenska och engelska, kod, dokumentation och kodkommentarer är på engelska.

  När kursen är klar så kommer du att ha skrivit en rad program som löser uppgifter som typiskt ges på teknisk högskola och universitet. Från och med nu kan du programmera, ungefär på samma sätt som att någon som har lärt sig cykla sedan aldrig glömmer hur man gör. Du erhåller nu ett Patwic Programmer Certifikat.

 • Programmering C

  ”Robotar, nätverk och styrning av omvärlden i realtid.”

  Denna kurs kommer att utvecklas kontinuerligt under 2016 tillsammans med ett team av mjukvaruutvecklare, robotexperter och Patwic studenter i Malmö. Release av kursen sker tidigast hösten 2016 och Programmering B kommer att krävas som förkunskaper för alla deltagare.

  Under denna kurs kommer deltagarna att röra sig i gränslandet mellan hårdvara och mjukvara samt interagera med flera lager av inbyggda system. Vi arbetar med socketprogrammering och undersöker egenskaper hos transportprotokollen TCP och UDP i syfte att styra roboten i realtid. I vilka sammanhang vill man använda vilken typ av protokoll?

  Robotarna har förberedda instruktionsuppsättningar med vilka man kan kontrollera motorer och flera typer av kringutrustning som kameror, radar, griparmar och liknande. Ombord på roboten finns även en Raspberry Pi som deltagarna kan utnyttja för att utöka robotens kapacitet. Vilken typ av logik bör implementeras i en kontrollerande klient och vad ska finnas ombord på roboten? Ska roboten ges autonoma egenskaper?

  Deltagare erhåller ett Patwic Robot Programmer Certifikat.

 • Full stack Developer

  ”Fullstack utveckling av smarta tjänster.”

  Nu påbörjar vi resan mot modern mjuvaruutveckling i DevOps anda med löst kopplade komponenter och API orienterad design. Vi bygger flera olika typer av lösningar med cloudteknologier och vi tittar på vad som krävs för att underhålla mjukvara i populära tjänster med många användare.

  Vi arbetar med Javascript, Angular och Ionic och utveckla front end appar för mobila enheter och internet. Vi fortsätter att programmera i Python när vi bygger upp en back end stack i molnet. Vi lär oss hur man kan koppla ihop olika middleware komponenter och knyta ihop dem till en färdig tjänst.

  När du är klar med kursen så kan du bygga, releasa och driftsätta mjukvara. Du har garanterat kunskaper som gör dig attraktiv på marknaden. Kanske är du och dina Patwic kompisar redan igång med något som kan bli ett Open Source projekt, en ny tjänst eller en start-up? Säkert är att du har skapat saker som du stolt kommer att minnas hela livet och du är nu en utexaminerad Patwic Software Developer.