• Teknologier, en översikt

  Patwic är högre utbildning för lägre åldrar. Vi ger för närvarande fyra kurser som vardera tar cirka en termin att genomföra. Kurserna drivs av programmering och laborationer med inbäddade teoretiska moment.

  Teknologier inom mjukvaruutveckling och programmering skiftar hela tiden. Grundförståelse i kombination med färdigheter möjliggör ett för livslångt lärande. De språk, ramverk och verktyg vi arbetar med i Patwic är utvalda för att möta tre kriterier. Dels ska de vara aktuella och användas i företag och på universitet, dels ska de vara smidiga att arbeta med och dels så ska de vara så generella att de kunskaper som förvärvas i Patwic har bestående värde.

 • Mjukvaruutveckling

  Filsystem

  Skriva program i text-editor

  Köra enkla program

  Versionshantera kod

  Publicera web-sidor

  Sammarbeta med gemensam kod

  Testdriven utveckling

  Debugging

  Eventdriven programmering

  Skriv och läs data över TCP/UDP sockets

  Publicera applikationer i molntjänster

 • Programmering

  Python 3

  Typer

  Uttryck

  Datastrukturer

  Funktioner

  Comprehension expressions

  Objekt

  Skapa enkla algoritmer

  Implementera färdiga algoritmer från beskrivning

 • Protokoll och dataformat

  ASCII / Unicode

  HTML

  Javascript

  Markdown

  JSON

  IRC

  TCP/UDP

  Applikationsbeskrivning för molnplattformar

 • Teknologier

  Patwic Pybat

  Python3

  Patwic Grader + Python unittest

  Linux

  bash

  git

  Bitbucket

  Heroku

  PyGameZero + PyGame

  RaspberryPi

  Neo4j