Det kom ett mail…

Det kom ett mail till Patwic som gjorde oss jätteglada och fick oss att rodna på samma gång. Vad säger man? Tack Anna och Per!

Vi tycker att Patwic erbjuder en helt unik möjlighet för ungdomar att tidigt utveckla sin kunskap i och sitt intresse för programmering. Vi har förstått att upplägget på Patwic är mycket väl genomtänkt och att det finns en tydlig målbild och vision från grundarna sida. Men vi ser inte Patwic som “bara” en programmeringskurs. Deltagare löser verklighetsbaserade problem och får en förståelse för programmeringens roll i helheten. De får insikt om metod och angreppssätt för problemlösning i ett bredare perspektiv. De lär sig att samarbete genom att lösa uppgifter som involverar flera i gruppen trots olika åldrar och kunskapsnivå. Det blir tydligt att programmering inte är någonting som man sitter själv med på sin kammare. Överhuvudtaget känns Patwic som ”på riktigt”.

För vår son betyder Patwic jättemycket. Han har fått chansen att utvecklas på ett område som skolan inte erbjuder. Vi har märkt att hans självförtroende stärkts både genom den kunskap han erövrar men också genom patwics fantastiska bemötande av deltagarna. De visar upp ett otroligt engagemang i och vilja att inspirera, stimulera och utveckla ungdomarna där alla ses som en tillgång. Genom koppling till universitet och arbetsliv får han också förståelse för vad vidare universitetsstudier och ett framtida arbete kan innebära. Detta ökar hans motivation och förmåga till att även prestera bra i skolan.

Anna och Per, föräldrar till Alfred