Uppmuntrande ord från Kunskapsskolans rektor

Lund 15 maj 2013

 

Yttrande om Patwic

Elever på Kunskapsskolan Lund har under vårterminen 2013 fått möjlighet att deltaga i en programmeringskurs anordnat av Patwic.

Eleverna har varit väldigt nöjda och projektet som helhet har flutit på med ett mycket stort mått av professionalism från Patwics sida. De ”instruktörer” som varit med har kunnat ta elever på ett fint sätt och lyckats knyta an till dem, vilket givetvis underlättar lärandeprocessen.

 

Det har varit trevligt att se hur ungdomarna har utvecklats och jag är övertygad att de kommer att ha stor nytta av det i framtiden, inte bara när det gäller programmering utan även i andra skolämnen.

 

Jag ser fram emot en fortsättning!

 

Med vänliga hälsningar

 

Per Algback

Rektor

Kunskapsskolan Lund

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.