Veckans läxa?

Som man frågar får man svar. Jonas, en driftig Patwic elev i Malmö fick en allt för vagt specificerad uppgift i läxa.

1) Studera koden
2) Testkör programmet
3) Gör en typisk Jonas Style-modifiering. Surprise me 🙂

Framförallt punkt tre öppnar den kreatives sinne. Läxrapporten dök upp igår, tre dagar innan utsatt datum.

Jag har analyserat koden och för någon anledning gjorde jag en ordskapare.
Jag gjorde ett program som gör 3 “ord” (Ord med nummer och stora/små bokstäver).
Den gör ungefär 100/per 10:e sekund.
Och en sökare för att se hur många “ord” med  3 bokstäver det finns i filen.
Med ordsökaren kan jag göra ett stop för programmet genom att se hur många ord den har skrivit eftersom den annars kommer fortsätta att gå.

37 ytterst intrikata rader för att returnera en sträng med tre godtyckliga tecken? Ber man om en personlig touch och sedan får tillbaka en Rube Goldberg maskin i kod så har man en bra dag som Patwic mentor. Tack Jonas!

def letter():
    """
    Creates a random letter between a-z and lowercase/upppercase.
    """
    RandomChar = random.choice(string.ascii_letters)
    return RandomChar

def number():
    """
    Creates a number between 1-9.
    """
    RandomNum = random.randint(1,9)
    return RandomNum

def symbol():
      """
      Makes a random int between 1,2.
      Turns letter(), number() into a variable.
      The variables are stored in a dictionary.
      Then the random int is used to randomize what symbol should return.
      """
      RandNum = random.randint(1,2)
      a = letter()
      b = number()
      dict = {1:a, 2:a}
      return dict[RandNum]

def word():
        """
        word takes symbol()'s return and makes it into a variable.
        The amount of variables the more letters in a "word" # Note this is "words" with numbers xD.
        Then it returns the symbols added together.
        """
        a = symbol()
        b = symbol()
        c = symbol()
        return a + b + c

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.